Skoolgeld vir 2016  is soos volg vasgestel:


Per Jaar Per Kwartaal Per Maand
Vir gesin met 1 Kind R24 470-00 R6 117-50 R2 447-00
Vir gesin met 2 Kinders R48 940-00 R12 235-00 R4 894-00
Vir gesin met 3 Kinders R73 410-00 R18 352-50 R7 341-00


BETAALWYSES:


JAARLIKS:
 Betaling moet asseblief voor of op 28 Februarie 2016 geskied.  Geen korting word gebied aan betalers wat eenmalig vir die jaar betaal nie.


KWARTAALLIKS
: Betaling vind in 4 gelyke paaiemente plaas, en wel soos volg:

1ste kwartaal – voor of op 7 Februarie              2de kwartaal – voor of op 7 Mei
3de kwartaal – voor of op 7 Augustus               4de kwartaal – voor of op 7 Oktober

 
MAANDELIKS: Betalings vind in 10 gelyke paaiemente plaas, met die eerste betaling einde Januarie, en die laaste (10de) betaling einde Oktober.  Betalings moet geskied voor of op die 7de dag van die daaropvolgende maand (byvoorbeeld: einde Januarie se paaiement is voor of op 7 Februarie betaalbaar).

 
MAANDELIKS PER DEBIETORDER: Betalings vind in 11 gelyke paaiemente (R2224.54) plaas, met die eerste aftrekking op  4 Januarie en die laaste aftrekking op 1 November.  Graad 8 (2016) ouers se eerste aftrekking is eers op 1 Februarie 2016 daarom sal dit in 10 aftrekkings geskied. Ouers wat van die debietorderstelsel gebruik wil maak, kan die verbintenisvorm by die administratiewe beampte (debiteure), mevrou Van der Merwe, kry.  Bestaande debietorder-ooreenkomste word outomaties voortgesit.  Indien u bankbesonderhede verander of u nie met debietorder-aftrekkings wil voortgaan nie, moet bogenoemde administratiewe beampte so spoedig moontlik skriftelik daarvan in kennis gestel word. Indien debietorder-aftrekkings twee keer onsuksesvol is, sal dit ongelukkig as metode van betaling geskrap word.

 

AGTERSTALLIGE REKENINGE

Die beheerliggaam gaan van die veronderstelling uit dat skoolgeld vooruit betaalbaar is.  Rekeninge word maandeliks per epos uitgestuur, ouers wie nie oor epos beskik nie, se rekeninge sal gepos word.

Let egter dat indien paaiement nie op die vervaldatum/maandeliks voor / op die 7de dag van die maand betaal word nie, die volle uitstaande skoolgelde vir die jaar opeisbaar en betaalbaar is en oorhandig mag word vir die vorder daarvan.

‘n Skriftelike afbetalingsreëling kan met die skool (finansiële bestuurder) getref word deur ondertekening van ‘n skulderkenning vir voorlegging en goedkeuring deur die beheerliggaam.

Indien die skriftelike afbetalingsreëling nie aanvaar word nie of geen skriftelike afbetalings reëling is getref nie, sal die uitstaande skoolgelde vir die jaar oorhandig word vir die vorder daarvan en sal die ouer aanspreeklik gehou word vir betaling van alle regskoste aangegaan soos op ‘n prokureur – en kliëntskaal.

 

AANSOEK OM VRYSTELLING VAN BETALING VAN SKOOLGELD

Regulasies maak dit vir ouers/voogde moontlik om op grond van werklike behoeftigheid aansoek om vrystelling of gedeeltelike vrystelling van die betaling van skoolgeld te doen.  Hierdie aansoekvorms is ook by die administratiewe beampte (debiteure) beskikbaar.  Voltooide aansoekvorms vir vrystelling van skoolgeld moet voor of op 14 Februarie 2016 by bogenoemde persoon ingehandig word. Afsprake sal met aansoekers gereël word ná inhandiging van aansoekvorms.Kontak ons


Tel: 021 872 1541/2/3
e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   School-Communicator


Volledige kontak-besonderhede ...

2017 Kalender vir Ouers

Om 'n pdf weergawe van 2017 se kalender af te laai, kliek hier.

Paarl Gim Video

My School

Gimmie Ondersteuners Items