Skoolgeld vir 2014  is soos volg vasgestel:


Per Jaar Per Kwartaal Per Maand
Vir gesin met 1 Kind R19 200.00 R4 800.00 R1 920.00
Vir gesin met 2 Kinders R38 400.00 R9 600.00 R3 840.00
Vir gesin met 3 Kinders R57 600.00 R14 400.00 R5 760.00


BETAALWYSES:

JAARLIKS: Betaling moet asseblief voor of op 28 Februarie 2014 geskied.  Geen korting word gebied aan betalers wat eenmalig vir die jaar betaal nie.

KWARTAALLIKS: Betaling vind in 4 gelyke paaiemente plaas, en wel soos volg:
1ste kwartaal – voor of op 7 Februarie        2de kwartaal – voor of op 7 Mei
3de kwartaal – voor of op 7 Augustus        4de kwartaal – voor of op 7 Oktober

MAANDELIKS: Betalings vind in 10 gelyke paaiemente plaas, met die eerste betaling einde Januarie, en die laaste (10de) betaling einde Oktober.  Betalings moet geskied voor of op die 7de dag van die daaropvolgende maand (byvoorbeeld: einde Januarie se paaiement is voor of op 7 Februarie betaalbaar).

MAANDELIKS PER DEBIETORDER: Betalings vind in 11 gelyke paaiemente plaas, met die eerste aftrekking op  3 Januarie en die laaste aftrekking op 1 November.  Graad 8 (2014) ouers se eerste aftrekking is eers op 1 Februarie 2014 daarom sal dit in 10 aftrekkings geskied. Ouers wat van die debietorderstelsel gebruik wil maak, kan die verbintenisvorm by die administratiewe beampte (debiteure), mevrou Van der Merwe, kry.  Bestaande debietorder-ooreenkomste word outomaties voortgesit.  Indien u bankbesonderhede verander of u nie met debietorder-aftrekkings wil voortgaan nie, moet bogenoemde administratiewe beampte so spoedig moontlik skriftelik daarvan in kennis gestel word. Indien debietorder-aftrekkings twee keer onsuksesvol is, sal dit ongelukkig as metode van betaling geskrap word.

UITSTAANDE REKENINGE
Die beheerliggaam gaan van die veronderstelling uit dat skoolgeld vooruit betaalbaar is.  Rekeninge word maandeliks/kwartaalliks (afhangend van u betaalwyse) uitgestuur.  Indien rekeninge na ‘n maand nie vereffen is nie, word ‘n aanmaningsbrief vanaf die skool uitgestuur.  Indien ‘n rekening op kwartaaleinde nog nie vereffen is nie, en die ouer nie bevredigende skriftelike reëlings met die skool se Finansiële Bestuurder getref het nie, sal die uitstaande rekening ongelukkig sonder verdere kennisgewing aan ‘n invorderingsprokureur oorhandig word.

AANSOEK OM VRYSTELLING VAN BETALING VAN SKOOLGELD
Regulasies maak dit vir ouers/voogde moontlik om op grond van werklike behoeftigheid aansoek om vrystelling of gedeeltelike vrystelling van die betaling van skoolgeld te doen.  Hierdie aansoekvorms is ook by die administratiewe beampte (debiteure) beskikbaar.  Voltooide aansoekvorms vir vrystelling van skoolgeld moet voor of op 14 Februarie 2014 by bogenoemde persoon ingehandig word. Afsprake sal met aansoekers gereël word ná inhandiging van aansoekvorms.

BANKBESONDERHEDE

Hoërskool Gimnasium
Eerste Nasionale Bank
Tjekrekening nr. 62116281411
Takkode: 200110
Verwysing: leerder se naam of rekeningnommer

Indien u enige navrae ten opsigte van skoolfonds het, kan u die administratiewe beampte (debiteure), mevrou Elmarie van der Merwe, met vrymoedigheid tydens kantoorure (07:30 tot 16:00) by 021 8721541 uitbreiding 3 kontak.

U samewerking ten opsigte van die betaling van skoolgeld word waardeer.


S PIETERSE  (VOORSITTER: FINANSIËLE KOMITEE)           
M BOTHA  (VOORSITTER: BEHEERLIGGAAM)     

Kontak ons


Tel: 021 872 1541/2/3
e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

   School-Communicator


Volledige kontak-besonderhede ...

2017 Kalender vir Ouers

Om 'n pdf weergawe van 2017 se kalender af te laai, kliek hier.

Paarl Gim Video

My School

Gimmie Ondersteuners Items